Vil du få flere kunder?

Bli medlem av låsesmedene.no og få mange nye kundehenvendelser hver måned.

Det koster kun 490,- kroner i måneden, og kun 150,- kroner per kundehenvendelse du får gjennom tjenesten. Dette er langt rimeligere enn mye annen markedsføring, og du er sikker på at du kun betaler for kunder som er interessert i å snakke med deg.


Kampanje
:
Hvis du inngår avtaleperiode på 12 måneder, spanderer vi de 3 første månedene.

Fyll ut skjemaet og vi forteller deg mer om tjenesten, og vil du være med blir du registrert umiddelbart etter inngått avtale. Tjenesten er kun for norske selskaper med AS, ENK eller andre vanlige organisasjonsformer.